Fera Komalasari

Beranda » Uncategorized » UBAI BIN KA’AB

UBAI BIN KA’AB

Arsip

Kategori

 

“Selamat Bagimu, Hai ABUL MUNZIR, Atas ilmu Yang Kamu Capai…!”

 

Pada suatu hari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  menanyainya: “Hai Abul Munzir! Ayat manakah dari Kitabullah yang teragung?” Orang itu menjawab: “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu!” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengulangi  pertanyaannya: “Abul Munzir! Ayat manakah dari Kitabullah yang teragung?” Maka jawabnya: “Allah tiada Tuhan melainkan la, Yang Maha Hidup         lagi Maha Pengatur ” (Q·S. 2 al-Baqarah:255)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam-pun menepuk dadanya, dan dengan rasa bangga yang tercermin pada wajahnya, katanya: “Hai Abul Munzir! Selamat bagi anda atas ilmu yang anda capai!”

Abul Munzir yang mendapat ucapan selamat dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  yang mulia atas ilmu dan pengertian yang dikaruniakan Allah kepadanya itu, tiada lain adalah Ubai bin Ka’ab, seorang shahabat yang mulia ….

Ia adalah seorang warga Anshar dari suku Khazraj, dan ikut mengambil bagian dalam perjanjian ‘Aqabah, perang Badar dan peperangan-peperangan penting lainnya. Ia mencapai kedudukan tinggi dan derajat mulia di kalangan Muslimin angkatan pertama, hingga Amirul Mu’minin Umar radhiyallahu ‘anhu sendiri pernah mengatakan tentang dirinya: – “Ubai adalah pemimpin Kaum Muslimin… !”

Ubai bin Ka’ab radhiyallahu ‘anhu merupakan salah seorang perintis dari penulis-penulis wahyu dan penulis-penulis surat. Begitupun dalam menghafal al-Qur”anul Karim, membaca dan memahami ayat-ayatnya, ia termasuk golongan terkemuka.

Pada suatu hari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengatakan kepadanya: “Hai Ubai bin Ka’ab! Saya dititahkan untuk menyampaikan al-Quran padamu”. Ubai radhiyallahu ‘anhu maklum bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  hanya menerima perintah-perintah itu dari wahyu      Maka dengan harap-harap cemas ia menanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam : “Wahai Rasulullah, ibu-bapakku menjadi tebusan anda! Apakah kepada anda disebut namaku?” Ujar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam : “Benar! Namamu dan turunanmu di tingkat tertinggi…. ! Seorang Muslim yang mencapai kedudukan seperti ini di hati Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pastilah ia seorang Muslim yang Agung, amat Agung ! Selama tahun-tahun pershahabatan, yaitu ketika Ubai bin Ka’ab radhiyallahu ‘anhu selalu berdekatan dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, tak putus-putusnya ia mereguk dari telaganya yang dalam itu airnya yang manis. Dan setelah berpulangnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, Ubai bin Ka’ab radhiyallahu ‘anhu menepati janjinya dengan tekun dan setia, baik dalam beribadat, dalam keteguhan beragama dan keluhuran budi ….Di samping itu tiada henti-hentinya ia menjadi pengawas bagi kaumnya. Diingatkannya mereka akan masa-masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam masih hidup, diperingatkan keteguhan iman mereka, sifat zuhud, perangai dan budi pekerti mereka.

Di antara ucapan-ucapannya yang mengagumkan yang selalu didengungkannya kepada shahabat-shahabatnya ialah: “Selagi kita bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tujuan kita satu …. Tetapi setelah ditinggalkan beliau tujuan kita bermacam macam, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan…..!

Ia  selalu  berpegang  kepada  taqwa  dan  menetapi  zuhud terhadapdunia,hinggatakdapatterpengaruh danterpedaya. Karenaiaselalumenilikhakikatsesuatupadaakhirkesudahannya.Sebagaimanajugacorakhidup manusia,betapapunia berenangdenganlautankesenangan,dankancahkemewahan, tetapipastiiamenemuimautdimanasegalanyaakanberubah menjadidebu,sedangdihadapannyatiadayangterlihatkecuali hasilperbuatannyayangbalkatauyangburuk….

Mengenaidunia,Ubaipernahmelukiskannyasebagaiberikut:- “Sesungguhnya makananmanusiaitusendiri,dapatdiambil sebagaiperumpamaanbagidunia:biardikatakannyaenak atautidak,tetapiyangpentingmenjadiapanantinya…?”

BilaUbairadhiyallahu ‘anhuberbicaradihadapankhalayakramai,makasemua leherakanterulurdantelingasamaterpasang,disebabkansama terpukaudanterpikat, sebabapabilaiaberbicaramengenai AgamaAllahtiadaseorangpunyangditakutinya,dantiada udangdibalikbatu.

TatkalawilayahIslamtelahmeluas,dandilihatnyasebagianKaumMusliminmulaimenyelewengdenganmenjilatpada pembesar-pembesarmereka,iatampildanmelepaskata-katanya yangtajam:  “Celakamereka,demiTuhan!Merekacelakadan mencelakakan! Tetapisayatidakmenyesalmelihatnasibmereka, HanyasayasayangkanialahKaumMusliminyangcelakadisebabkanmereka…!”

Karenakeshalehandanketaqwaannya,Ubai selalumenangis setiapteringatakanAllahdanhariyangakhir….Ayat-ayat al-Quranul  Karimbaikyangdibaca atauyangdidengarnya semuamenggetarkanhatidanseluruhpersendiannya.

Tetapisuatuayatdiantaraayat-ayatyangmuliaitu,jika dibacaatauterdengarolehnyaakanmenyebabkannyadiliputi olehrasadukayangtakdapatdilukiskan.Ayatituialah:

” Katakanlah:la ( Allah )Kuasaakanmengirimsiksapadakalian, baikdari atasataudaribawah kaki kalian,ataumembaurkankaliandalansatugolonganberpecah-pecah,dan ditimpakan-Nya   kepada  kalianperbuatan  kawannya sendiri  (Q·S.6 al-An’am:65)

Yangpalingdicemaskanoleh Ubai radhiyallahu ‘anhuterhadapummatIslam ialahdatangnyasuatugenerasiummatbercakar-cakaransesama mereka.

IaselalumemohonkeselamatankepadaAllah…danberkat karuniasertarahmat-Nya,halitudiperolehnya,danditemuinyaTuhannyadalamkeadaanberiman,amantenteramdan berolehpahala….
 

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50 pengikut lainnya

April 2014
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

follow My twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

%d blogger menyukai ini: